ME LIIGUME 2022. AASTAL KOOS KOGU EUROOPAGA!

Race for the Cure on Euroopa suurim naiste tervist edendav spordisündmus.

Oktoobrikuu teine nädal on ülemaailmne rahvusvaheline rinnavähinädal ning sel aastal MTÜ Elu Nimel kutsub kõiki 08. oktoobril Roosa Lindi Jooksule, mis on üks Think Pink Europe suurest heategevusüritusest Race for the Cure Eestis!

Race For The Cure üritust korraldatakse sel aastal erinevate nimede all 32s Euroopa riigis Think Pink Europe allorganisatsioonide poolt eesmärgiga tõsta elanikkonnas teadlikkust rinnavähi varajase avastamise olulisusest rinnavähi ravis, propageerida tervislikke eluviise ja igapäevast kehalist aktiivsust ning näidata üles solidaarsust rinnavähi patsientide ja nende lähedastega.


MTÜ Elu Nimel korraldab
jooksu- ja kõnniürituse Roosa Lindi Jooks 08.10.2022.

2022. a jooks on kõikidele osavõtjatele kõikidel distantsidel ajavõtuga. Põhidistants on 10 km, kus selgitakse paremusjärjestus. Lisaks on võimalik osaleda ka 5 km jooksul, km kõnnil, kepikõnnil, kus võetakse aega, aga paremusjärjestust ei selgitata.


Roosa Lindi Jooksu ajakava:

Registreerimine ja osavõtu müük toimub kohapeal alates kella 09:00.
11:00 toimub suure ühise inimestest moodustatud roosa lindi kujulise grupipildi pildistamine.
11:10 Jooksu patrooni avasõnad
11:20 Soojendus ja võimlemine- Kaisa Kukk ning Politsei- ja piirivalveameti jooksugrupp
11:40 Start 10 km ajavõtuga distantsile
11:45 Start 5 km ajavõtuga distantsile
12:45-13:00 Üllatusesineja
13:10 Autasustamine

Iga lõpetanu saab suurele roosale 4x1m PVC plakatile kirjutada oma nime ja häid soove.

Distantsi start ja finiš on Rohelise aas parkimisplatsil Kadrioru staadioni sissepääsu ees.

MTÜ Elu Nimel kasutab teenitud tulu üle Eesti loengute ja teabepäevade korraldamiseks, infomaterjalide printimiseks ning teadlikkuse tõstmiseks teles, raadios ja trükimeedias. 2018. a. esimesel Kadrioru pargis toimunud Roosa Lindi Jooksul hüüdsime välja idee, et rinnavähi sõeluuring peaks olema kättesaadav ka ravikindlustamata naistele. See on nii alates 01.01.2021.

Piletite müük eelregistreerimisega 

Osalemine 10 EUR, mille registreerimistasud ja annetused lähevad MTÜ Elu Nimel. Sellest 20% kantakse Think Pink Europile, kes kasutab seda rinnavähi uuringute rahastamiseks ning toetab Euroopa organisatsioone, haiglaid, patsiendiühendusi, et vähendada Euroopa riikide vahelist patsientide elulemuse suurt ebavõrdsust. Nimelt erineb rinnavähi elulemus kuni 30%, olenevalt sellest, kus Euroopas elatakse.

Digitaalne jooks – 5 km kõnd või 5 km jooks

Digitaalsel jooksul saab registreeruda 5 km kõnnile või 5 km jooksule oma kodupiirkonnas, külas või linnas koos sõpradega, perega, kolleegidega, naabritega ning luua side tuhandete inimestega üle Euroopa. See tähendab ka, et põnevad liikumisrajad võib välja pakkuda igaüks üle Eesti ja kutsuda sinna oma sõbrad ja tuttavad koos liikuma. Sa võid vabalt valida raja kuhuiganes sinu jalad sind viivad, aga pidage meeles koroonaviirusega seonduvaid juhiseid, mis kehtivad sinu koduriigis või piirkonnas. Sa võid joosta ka siseruumides jooksulindil või jõusaalis, peaasi, et ühined kogu Euroopaga viimasel septembrikuu nädalavahetusel.

Race for the Cure toob kokku ellujääjad, perekonnaliikmed ja sõbrad. Rinnavähi seljatanud tähistavad oma võitu rinnavähi üle, osalejad toetavad nende lähedasi, kes on haigusega koormatud ja mälestatakse neid, kes on haigusele alla vandunud.

Iga ettevõte, sõpruskond, perekond või ükskõik missugune grupp võib registreerida meeskonna ja kutsuda inimesi liikuma ja toetama ükskõik kus Eestis ning 24.09 – 31.10.2022 selle läbi kõndima või jooksma. Ühtlasi tuleks seda pildistada ja filmida, jagada sotsiaalmeedias kasutades #RFTC2022 ja #RLJ2022.

Looge suurelt roosat suminat! Jagage oma treeninguid, roosasid võistlusvorme, ettevalmistustegevusi, sotsiaalmeedia koosolekuid ning kasutage selleks viidet #RFTC2022. Inspireerige teisi inimesi osalema. Jätkake aktiivset liikumist, jagage lõbusaid hetki ja toetage naiste tervist Euroopas aidates rinnavähiga seotud organisatsioonisel ja haiglatel koguda annetusi ja kasvatada teadlikkust.

Euroopas avastatakse igal aastal umber 500 000 uut rinnavähi diagnoosi ja aastas sureb umbes 130 000 inimest. Annetuste kogumisel on elutähtis roll. Nüüd rohkem kui kunagi varem!

VAATA KADRIORU PARGI RAJA KAARTI!

Huvitavad rajad võib välja pakkuda igaüks kõikjal Eestis ja kutsuda oma sõbrad ja tuttavad koos liikuma.