Covid-19 pandeemia mõjutas ka vähi sõeluuringutel osalemist

Augusti viimasel päeval Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest selgub, et 2020. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 52,2% sihrühma kuuluvatest naistest ning jämesoolevähi sõeluuringul 49,8% sihtrühmast. Traditsiooniliselt madalaim oli osalus emakakaelavähi sõeluuringul – osales vaid 42,2% naistest.

Eelmisel aastal kuulus rinnavähi sõeluuringu sihtrühma 82 262 naist, kellest uuringule tuli 42 944 ehk 52,2%. Aasta varem, 2019. aastal oli sõeluuringule oodatud kokku 83 163, kellest osales 45 751, mis andis hõlmatuseks 55,0%. Osalemismäär langes pandeemia-eelse ajaga võrreldes 2,8 protsendipunkti.

„Kõige meelsamini osalesid 2020. aastal esmakordselt sõeluuringusse kutsutavad: 50-aastased naised – kelle osalusprotsent oli 55,8. Maakondadest oli suurim hõlmatus sõeluuringuga Saaremaal (63,5%), järgnes Jõgeva maakond (62,8%) ja Põlvamaa (61,1%),“ kommenteeris TAI vähi sõeluuringute registri juht Vahur Hollo.

2020. aastal oli emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvaid naisi kokku 55 735, kellest uuringule tuli 23 508 ehk 42,2%. See tähendab pea 4 protsendipunktist langust võrrelduna 2019. aastaga, kui emakakaelavähi sõeluuringuga hõlmatus oli 46,1% ja sihtrühma 56 921 naisest käis uuringul 26 234.

„Kõige kõrgem osalus emakakaelavähi sõeluuringus  eelmisel aastal oli samuti 50-aastaste naiste seas – 46%. Maakondadest oli suurim osalus Lääne-Viru maakonnas (53,0%), Pärnu maakonnas (52,5%) ja Lääne maakonnas (49,6%). Ülejäänud maakondades jäi osalus kaugelt alla 50%,“ resümeeris Hollo.

Jämesoolevähi sõeluuringus osales 2020. aastal 84 516st sõeluuringu sihtrühma kuuluvatest meestest ja naistest 42 051, mis moodustab 49,8%. Võrreldes 2019. aastaga oli hõlmatus 52,9% – näitaja langes 3 protsendipunkti.

„Kõrgeim osalus jämesoolevähi sõeluuringus oli 68-aasta vanuste seas – 52,0%. Maakondadest oli suurim osalus Põlva maakonnas (63,1%), järgnesid Jõgeva maakond (61,5%) ja Võru maakond (61,0%),“ tõdes Hollo.

Covid-19 pandeemia mõjutas kogu Eesti tervishoidu, sealhulgas ka vähi ennetust. Sõeluuringud olid peatatud kevadel üle kahe kuu ning ka hiljem ei suutnud sõeluuringu kutse võistelda sõnumitega tervishoiusüsteemi ülekoormatusest. Samuti kippusid inimesed enam järgima üleskutset kontaktidest hoidumiseks. Tulemusena vähenes osalus 2020. aastal vähi sõeluuringute programmides 3-4 protsendipunkti.

Täpsem info 2015.–2021. aasta sõeluuringute kohta on kättesaadav TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis: https://statistika.tai.ee/pxweb/et/Andmebaas/Andmebaas__02Haigestumus__07Soeluuringud/?tablelist=true

  • Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse naisi vanuses 50–69 iga 2 aasta järel. Tänavu oodatakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 ja 1971.
  • Emakakaelavähi sõeluuringule sõeluuringule kutsutakse 30–55-aastaseid naisi iga 5 aasta järel. Sel aastal on emakakaelavähi sõeluuringule oodatud naised sünniaastatega 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1979, 1981, 1986 ja 1991.
  • Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutakse mehi ja naisi vanuses 60-69 aastat iga 2 aasta järel. Tänavu oodatakse jämesoolevähi sõeluuringule nii mehi kui naisi sünniaastatega 1953, 1955, 1957, 1959 ja 1961.

Joonis. Allikas TAI

TAI juhib tähelepanu, et 2021. aasta sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel inimestel on veel võimalik osaleda sõeluuringul kuni 2022. aasta jaanuari lõpuni.

Kui kuulute sünniaasta järgi sihtrühma ning ei ole veel osalenud, siis broneerige endale aeg meelepärases tervishoiuasutuses. Osalemiseks ei pea jääma kutset ootama – aasta alguses on loodud digitaalne kutse ehk saatekiri Patsiendiportaalis (vt. www.digilugu.ee →Terviseandmed →Saatekirjad).

Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks on uuringuid teostavate asutuste kontaktid leitavad Haigekassa kodulehel. Jämesoolevähi sõeluuringus osalemiseks palume võtta ühendust oma perearstikeskusega. Kõigi sõeluuringul osalenute uuringute ja vajadusel järgneva ravi kulud tasub Eesti Haigekassa.

Sõeluuringule tulles palume järgida Vabariigi Valitsuse korraldusi koroonaviirusnakkusest hoidumiseks.

Lisateavet sõeluuringute kohta Haigekassa kodulehelt: https://soeluuring.ee/

 

ALLIKAS: https://www.tai.ee/et/uudised/covid-19-pandeemia-mojutas-ka-vahi-soeluuringutel-osalemist